Womordemohopy's Box - American Squirm

Småkryp

Posted June 4, 2015, 5:45 p.m. By womordemohopy

Insekter är djur vi behöver för vår natur. Om vi skulle göra oss av med dom bara för att vi känner oss irriterade över dom så skulle skogen och naturen inte kunna fungera. Oftast är det vi som har ändrat förutsättningarna i naturen så att insekterna blir jobbigare för oss. Till exempel skulle vi kunna få bukt med skadeinsekter i jordbruk genom växelbruk eller genom att föra in och bevara deras naturliga fiender. När vi tar bort en länk så förstör vi längre bort i kedjan! Det är bara att konstatera.